அரும்புகள் மலரட்டும்: 2020

Wednesday 19 August 2020

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்- இயல் 3 ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

வணக்கம், 
பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும்வகையில் இப்பக்கத்தில் சில பயிற்சி சார்ந்த பதிவுகளின் தொடர்ச்சியாக தமிழ்ப்பாடம் இயல் 3- க்கான ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் (25 வினாக்கள்) விளையாட்டுமுறையில் பகிர்ந்திருக்கிறேன் .  நண்பர்கள் இந்தப் பக்கத்தை மாணவர்களோடு பகிர்ந்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன். குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் இயங்கும்வகையிலும் வடிவமைத்து ஆன்லைன் தேர்வாகவும் நடத்தலாம். PDF முறையில் பதிவிறக்கம் செய்து வினாத்தாளாகவும் மாணவர்களுக்குக் கொடுக்கலாம். வேண்டுவோர் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

Tuesday 4 August 2020

பத்தாம் வகுப்பு -தமிழ் - பயிற்சிப் பக்கம்

 வணக்கம், 
பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும்வகையில் இப்பக்கத்தில் சில பயிற்சி சார்ந்த பதிவுகளைத் தொடர்ந்து பதிவிடுகிறேன். இந்தக் கடினமான கொரோனா சூழலில் மாணவர்களுக்குப் பயன்தரும் என்னும் நம்பிக்கையோடு பகிர்கிறேன். நண்பர்கள் இந்தப் பக்கத்தை மாணவர்களோடு பகிர்ந்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன்.